Make your own free website on Tripod.com

'חיים חג'ג

חיים חג'ג' היה תגלית העונה של הליגה הלאומית
לפני שלוש שנים. מאז תפס חג'ג' מקום קבוע
.בהרכב, בצד שמאל של הקישור
חג'ג' ידוע במשחקו המהיר והמדויק ובהשקעה
הגדולה שלו על המגרש למרות שהוא לא מרבה
.להגיע למצבי כיבוש

בחזרה לדף השחקנים