Make your own free website on Tripod.com

סגל השחקנים

ג'פרי ישי

,תוצר מחלקת הנוער. בעל בעיטה מצוינת ומשחק אחראי
אבל מאד חסר נסיון עקב גילו הצעיר. קיבל מספר הזדמנויות
במשחקים לא מחייבים מאז שעלה לקבוצה הבוגרת, אבל
בתחילת עונת 99\98, כשקיבל את הקרדיט ופתח בהרכב
בתחילת העונה, זה היה קצת גדול עליו, והוא איכזב כמו
כל ההגנה. בכל אופן, אין ספק שמדובר בכשרון עם הרבה
פוטנציאל, שיוכל להתממש בשנים הקרובות. בעל נתונים
.(פיסיים מאד מבטיחים (גבוה מאד
תאריך לידה: 10.1.78
משקל: 80 ק"ג
'גובה: 1.87 מ

בחזרה לדף השחקנים