Make your own free website on Tripod.com

לוח המשחקים המלא

לוח משחקי הפרמייר ליג, עונת 1999/2000


מחזור 9 | מחזור 22
הרצליה - הפועל כפ"ס
מכבי פ"ת - הפועל י-ם
מכ' נתניה - מכבי חיפה
ע' אשדוד - הפועל ת"א
מכבי ת"א - בני יהודה
הפ' חיפה - הפועל פ"ת
בית"ר י-ם - ראשל"צ
מחזור 5 | מחזור 18
מכבי חיפה - הפועל כפ"ס
הפועל י-ם - הפועל ת"א
מכבי הרצליה - בני יהודה
מכבי פ"ת - הפועל פ"ת
מכבי נתניה - ראשל"צ
ע' אשדוד - בית"ר י-ם
מכבי ת"א - הפ' חיפה
מחזור 1 | מחזור 14
בני יהודה - הפועל כפ"ס
הפועל ת"א - הפועל פ"ת
מכבי חיפה - ראשל"צ
הפועל י-ם - בית"ר י-ם
מכבי הרצליה - הפ' חיפה
מכבי פ"ת - מכבי ת"א
מכבי נתניה - ע' אשדוד
מחזור 10 | מחזור 23
הפועל כפ"ס - ראשל"צ
הפועל פ"ת - בית"ר י-ם
בני יהודה - הפועל חיפה
הפועל ת"א - מכבי ת"א
מכבי חיפה - ע' אשדוד
הפועל י-ם - מכ' נתניה
הרצליה - מכבי פ"ת
מחזור 6 | מחזור 19
הפועל כפ"ס - הפ' חיפה
בית"ר י-ם - מכבי ת"א
ראשל"צ - ע' אשדוד
הפועל פ"ת - מכבי נתניה
בני יהודה- מכבי פ"ת
הפועל ת"א - הרצליה
מכבי חיפה - הפועל י-ם
מחזור 2 | מחזור 15
הפועל כפ"ס - ע' אשדוד
מכבי ת"א - מכבי נתניה
הפועל חיפה - מכ' פ"ת
בית"ר י-ם - מכ' הרצליה
ראשל"צ - הפועל י-ם
הפועל פ"ת - מכבי חיפה
בני יהודה - הפועל ת"א
מחזור 11 | מחזור 24
מכבי פ"ת - הפועל כפ"ס
מכ' נתניה - מכ' הרצליה
ע' אשדוד - הפועל י-ם
מכבי ת"א - מכבי חיפה
הפועל חיפה - הפ' ת"א
בית"ר י-ם - בני יהודה
ראשל"צ - הפועל פ"ת
מחזור 7 | מחזור 20
הפועל י-ם - הפועל כפ"ס
הרצליה - מכבי חיפה
מכבי פ"ת - הפועל ת"א
מכבי נתניה - בני יהודה
ע' אשדוד - הפועל פ"ת
מכבי ת"א - ראשל"צ
הפועל חיפה - בית"ר י-ם
מחזור 3 | מחזור 16
הפועל ת"א - הפ' כפ"ס
מכבי חיפה - בני יהודה
הפועל י-ם - הפועל פ"ת
מכ' הרצליה - ראשל"צ
מכבי פ"ת - בית"ר י-ם
מכבי נתניה - הפ' חיפה
ע' אשדוד - מכבי ת"א
מחזור 12 | מחזור 25
הפועל כפ"ס - הפועל פ"ת
בני יהודה - ראשל"צ
הפועל ת"א - בית"ר י-ם
מכבי חיפה - הפועל חיפה
הפועל י-ם - מכבי ת"א
מכ' הרצליה - ע' אשדוד
מכבי פ"ת - מכבי נתניה
מחזור 8 | מחזור 21
הפועל כפ"ס - בית"ר י-ם
ראשל"צ - הפועל חיפה
הפועל פ"ת - מכבי ת"א
בני יהודה - ע' אשדוד
הפועל ת"א - מ' נתניה
מכבי חיפה - מכבי פ"ת
הפועל י-ם - מכ' הרצליה
מחזור 4 | מחזור 17
הפועל כפ"ס - מכבי ת"א
הפועל חיפה - ע' אשדוד
בית"ר י-ם - מכ' נתניה
ראשל"צ - מכבי פ"ת
הפועל פ"ת - הרצליה
בני יהודה - הפועל י-ם
הפועל ת"א- מכבי חיפה
מחזור 27
מקום 1 - מקום 14
מקום 2 - מקום 13
מקום 3 - מקום 12
מקום 4 - מקום 11
מקום 5 - מקום 10
מקום 6 - מקום 9
מקום 7 - מקום 8
:הסיבוב השלישי
סדר המארחות במשחקי
הסיבוב השלישי ייקבע
לפי דירוג הקבוצות בתום
.שני הסיבובים הראשונים
הסיבוב השלישי יחל
ב- 4 במארס 2000
הליגה תיפתח ב- 14.8
מחזור 13 | מחזור 26
מכ' נתניה - הפועל כפ"ס
ע' אשדוד - מכבי פ"ת
מכבי ת"א - הרצליה
הפועל חיפה - הפ' י-ם
בית"ר י-ם - מכבי חיפה
ראשל"צ - הפועל ת"א
הפועל פ"ת - בני יהודה