Make your own free website on Tripod.com

משאל סיכום 1998

,שלום רב אוהד יקר

הסקר עוסק בעמדותיהם של אוהדי מכבי הגולשים באינטרנט
ביחס לאתר צהבת והגלישה בו. סקר זה חשוב לנו מאד מכיון
,שהוא מאפשר לדעת מה אתם חושבים ומרגישים לגבי האתר
ובגלל שהוא נותן לנו הזדמנות להפיק לקחים ולשפר נושאים
הדורשים שיפור. את\ה מתבקש\ת לקרוא את כל השאלות
.ביסודיות וברצינות. אנו מודים לך מאד על שיתוף הפעולה

:פרטיך האישיים
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
:מין

נקבה
זכר

-----------------------------------------------------------------------
:גיל

מתחת לגיל 13
14-17
18-21
22-30
מעל גיל 30
מעל גיל 40

:איזה ציון היית נותן לתחומים הבאים באתר
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
הכתיבה העיתונאית

מעולה
טוב מאד
בינונית
חבל"ז

-----------------------------------------------------------------------
מולטימדיה [תמונות + וידאו] - לא רק בעמוד המולטימדיה

מעולה
טוב מאד
בינוני
חבל"ז

-----------------------------------------------------------------------
(קבוצת הדיון (פורום

מעולה
טוב מאד
בינוני
חבל"ז

-----------------------------------------------------------------------
הסקר השבועי

מעולה
טוב מאד
בינוני
חבל"ז

-----------------------------------------------------------------------
היכל התהילה

מעולה
טוב מאד
בינוני
חבל"ז

-----------------------------------------------------------------------
צהבת משתוללת

מעולה
טוב מאד
בינוני
חבל"ז

-----------------------------------------------------------------------
(עיצוב האתר (מהבחינה הויזואלית

מעולה
טוב מאד
בינוני
חבל"ז

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
?איזה חלק באתר לעולם לא תפספס כשתיכנס לאתר

החדשות היומיות
(קבוצת הדיון (פורום
צהבת משתוללת
עמוד הליגה
(נתונים (סטטיסטיקה
מולטימדיה
(אין (קורא רק את העמוד הראשי

-----------------------------------------------------------------------
?באיזו תדירות אתה נוהג להיכנס לאתר

כל יום לפחות פעם אחת
לפחות שלוש פעמים בשבוע
נכנס מדי פעם, לא באופן קבוע
כלל לא נכנס / נכנס לעתים נדירות

-----------------------------------------------------------------------
?מהו האתר הטוב ביותר לדעתך של מכבי תל-אביב

צהבת
האתר הרשמי

-----------------------------------------------------------------------
?איזה ציון היית נותן לאתר באופן כללי

מעולה
טוב מאד
בינוני
חבל"ז

-----------------------------------------------------------------------
:(הצעות ליעול (אנגלית בלבד